Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Fv 311 Presterødbakken

Bompengeselskapet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 311 mellom Kilden og Presterødkrysset. Det skjer i samråd med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Om vegprosjektet

Prosjektet fv. 311 Presterødbakken omfatter utvidelse av fv 311 til firefelts veg med fortau inkl. sykkelfelt på en om lag 500 m lang strekning. Presterødkrysset bygges om fra lyskryss til rundkjøring. I itllegg bygges til sammen 930 m gang og sykkelveg i tilknytning til det nye Presterødkrysset og mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 311 mellom Kilden og Presterødkrysset.
Miljøfyrtårn-sertifisert