Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 288 035 - 9 291 - - %
Februar 278 588 - 9 950 - - %
Mars 281 784 - 9 090 - - %
1. kvartal 848 407 - 9 427 - - %
           
April 310 399 - 10 347 - - %
Mai 342 522   11 049   - %
Juni 370 371   12 346   - %
2. kvartal 1 023 292   11 245   - %
1. halvår 1 871 699   10 341   - %
           
Juli 5 466   5 466   - %
August         - %
September         - %
3. kvartal         - %
Sum akk.         - %
           
Oktober         - %
November   275 306   10 589 - %
Desember   328 482   10 596 - %
4. kvartal   603 788   10 593 - %
          - %
Sum året 1 877 165 603 788 10 314 10 593 - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 311 mellom Kilden og Presterødkrysset.
Miljøfyrtårn-sertifisert