Hopp til hovedinnhold

Passeringer feil belastet ved Dikeveien - Bypakke Nedre Glomma

Det er avdekket en monteringsfeil av bomstasjonsutstyr ved bomstasjon Dikeveien i Bypakke Nedre Glomma. Dette har medført at bilister har blitt belastet i feil kjøreretning.

Alle feilregistrerte passeringer blir kreditert

Alle feilregistrerte passeringer i tidsrommet 20.mars klokken 12:00 til 22.mars klokken 11:00 ved bomstasjon Dikeveien, vil bli automatisk kreditert.

Feilen er nå rettet, og kun passeringer i sørgående retning vil bli belastet.