Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E134 Buskerud AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E134 Damåsen44 kr35,20 kr
Fv. 286 Damåsen44 kr35,20 kr
E134 Kongsberg/Notodden grense44 kr35,20 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Ønsker du flere detaljer om bompengeprosjektet?

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

25.28%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbyggingen av E134 mellom Damåsen og Saggrenda er på om lag 13,2 km. Vegen går gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud. 

Hensikten med prosjektet er å bygge et overordnet vegnett for gjennomgangstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg, etablere et bedre differensiert vegnett og bedre trafikksikkerheten. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen.

Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen
Foto: Kjell Wold, Statens vegvesen