Hopp til hovedinnhold

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E6 Hovinmoen - Dal23 kr18,40 kr
E6 Dal - Boksrud23 kr18,40 kr
E6 Boksrud - Minnesund18 kr14,40 kr
E6 Minnesund – Hedmark grense24 kr19,20 kr
E6 Akershus grense - Skaberud25 kr20 kr
E6 Skaberud - Kolomoen27 kr21,60 kr
E6 Jønsberg26 kr20,80 kr
E6 Vien N21 kr16,80 kr
E6 Bergshøgda21 kr16,80 kr
E6 Økelsrud21 kr16,80 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

19.62%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv er delt inn i to hovedprosjekt.

Gardermoen – Kolomoen:

Prosjektet omfatter sammenhengende utbygging av 65 km firefelts veg med standard bredde og fysisk midtdeler på hele strekningen. I prosjektet inngår en rekke støytiltak, vilttiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak og er oppdelt i følgende del strekninger.

  • Hovinmoen - Dal
  • Dal - Boksrud
  • Boksrud - Minnesund
  • Minnesund - Labbdalen
  • Labbdalen - Skaberud
  • Skaberud - Kolomoen

Kolomoen – Moelv:

Prosjektet omfatter sammenhengende utbygging av 43 km firefelts veg med standard bredde og fysisk midtdeler på hele strekningen. I prosjektet inngår en rekke støytiltak, vilttiltak og lokale trafikksikkerhetstiltak og er oppdelt i følgende delstrekninger.

  • Kolomoen - Kåterud
  • Kåterud - Brumunddal
  • Brumunddal - Moelv
Foto: Nyeveier.no, Nordic Skytech AS
Foto: Bygg.no
Foto: Nyeveier.no, Nordic Skytech AS
Foto: Bygg.no